Ostade A’dam


Het Ostadetheater is het Proeflokaal voor Nieuw theatertalent. Voor iedereen die van avontuurlijk theater houdt, presenteert het Ostadetheater per jaar ruim tweehonderd voorstellingen en enkele speciale evenementen voor ongeveer tienduizend bezoekers per jaar.

In de programmering ligt de nadruk op nieuw theatertalent en jeugdtheater. Daarnaast kunnen (amateur)groepen en scholen de zaal (85 stoelen) huren voor repetities, montages, voorstellingen en presentaties.

Het Ostadetheater wordt structureel gefinancierd door stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid en aanvullend daarop door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Het huidige team bestaat uit twaalf medewerkers. Het team wordt aangevuld met een pool van vrijwilligers.

Vanaf 1982 zit het Ostadetheater in Ostade 233. Dankzij de lage huur en de welwillendheid van de bewoners heeft het Ostadetheater zich kunnen ontwikkelen tot hét Proeflokaal voor Nieuw Theatertalent. Inmiddels kent de hele buurt het Ostadetheater. Ook vanuit andere stadsdelen en provincies trekken we steeds meer publiek en theatertalent aan.

Van Ostadestraat 233-D
1073 TN Amsterdam
Tel: 020 6712417 of 020 4703240

www.ostadetheater.nl